יום המודעות הבינלאומי להפטיטיס(World Hepatitis Day) מצוין ברחבי העולם במהלך חודש יולי, מידי שנה. מטרתו הינה להעלות את רמת המודעות בקרב הציבור הרחב אודות המחלה, תפוצתה וסיבוכיה ולעודד מניעה, אבחון וטיפול. כמו כן, נועד יום זה לשים על סדר היום הממשלתי את הנושאים הדורשים טיפול ממלכתי וכן לאסוף תרומות ולרכז פעילויות נוספות למטרת שיפור בריאותם ואיכות חייהם של המתמודדים עם המחלה.

עמותות, ארגוני רופאים וגופים נוספים ברחבי העולם פועלים לקידום מטרות אלו. עוד אודות

יום זה ניתן ללמוד באתר ארגון הגג הבינלאומי World Hepatitis Alliance.org.

גם ישראל מציינת את יום זה באמצעות הסברה בתקשורת, ופעילויות נוספות בשיתוף פעולה עם מוסדות ציבוריים, ארגונים, חברות וגופים נוספים.

יום זה הנו הזדמנות עולמית חשובה לדון בקשיים ובסיכונים הכרוכים במחלה, באתגרים הרבים של החולים, כמו גם לקדם את צרכיהם של המתמודדים עימה.

את הפעילות בישראל מובילה עמותת חץ-ארגון ישראלי לבריאות הכבד (חברה בארגון העולמי), הפועלת למען חולי הכבד בישראל, בשיתוף עם גופים נוספים, ובסיוע רופאים בכירים ומומחים בתחום.

על סדר היום
על סדר היום המיידי נמצא הצורך החיוני להתמודד באופן ממלכתי עם שני אתגרים מרכזיים שמציבה המחלה:

האתגר הכלכלי
על המדינה להיערך בחמש השנים הקרובות לטיפול מיידי בחולי ההפטיטיס, וזאת כדי למנוע עומס כלכלי אדיר על מערכת הבריאות, הנובע מהגידול החד הצפוי בעלויות הטיפול הנלוות לסיבוכי המחלה.

האתגר הבריאות<