להזמנה: מרכז רפואי שערי צדק

הכנס יתקיים בקומה רביעית