הדבקה הנה אחת מהשאלות השכיחות של הפונים אלינו .הפונים שואלים על הדבקה במסגרת יחסים מין בין זוגות נשואים ולא נשואים,מגע עם חולה או עם חפצים שהיו בשימושו וכו' . 

קובץ PDF