3-5 כוסות קפה ביום מגנה על הכבד ומפחיתה את הסיכון לכבד שומני וסרטן כבד

סרטן הכבד ( הפטומה, הפטוצלולר קרצינומה ,HCC)

ישיר יעיל ובטוח – טיפול מקומי בסרטן ראשוני של הכבד.

שירות לציבור, מוגש בחסות: