תורם/ת יקר/ה

עמותת חץ-ארגון ישראלי לבריאות הכבד(ע"ר), נוסדה במארס 2000. מאז הקמתה פועלת העמותה לטובת החולים ובני משפחתם. ב-2009 הרחבנו את פעילויות העמותה לכל מחלות הכבד ועם דגש לבריאות הכבד.
קיום עמותת חץ-ארגון ישראלי לבריאות הכבד כמלכ"ר, מותנה בגיוס כספים משני מקורות: דמי חברות המווה נדבך קטן מהתקציב הכללי ומתרומות חיצוניות שמהווה את הבסיס לתקציב.

התקציב מגיוס ממקורות החיצונים מופנה בעיקר לקרן הנזקקים, הקמת קבוצות תמיכה, קמפיין להעלאת המודעות למחלות ולבריאות הכבד עם דגש לגילוי מוקדם של המחלות.
כל פעולות העמותה מבוקרות על ידי רשם העמותות ולעמותה אישור ממס הכנסה לענייני תרומה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה .

לתרומתך בכל רמת ערך כספי, יש ערך עליון למתן עזרה לכל הנזקקים.
את התרומות יש לשלוח לעמותת חץ – ארגון ישראלי לבריאות הכבד, קיבוץ צרעה, ד"נ שמשון 99803 (עבור חוליו בורמן) או או לבנק דיסקונט סניף 167
מס חשבון 163546

לכל מידע נוסף ניתן להתקשר לחוליו בורמן:0545694404
כמו כן, אבקשך לציין אם מותר לציין את שם התורם/ת באתר שלנו.
נפרט כאן את עיקר הפעילות שמסתמכת על תרומות:קרו לנזקקים (שאר הפעילויות מפורטות במדורים השונים באתר)

תרום דרך פייפל:


או
תרום

קרן לנזקקים

הקרן לנזקקים מסייעת לחולים הנזקקים ברכישת התרופות או לביצוע בדיקות בעת הצורך
התרופות ממומנות רק בחלקן על ידי קופות החולים, אשר דורשות מהחולים השתתפות עצמית לתשלום עבור הטיפולים. עלותן של התרופות משתנה בין קופת חולים אחת לשנייה, והתשלום נע בין 260 ₪ ל – 290 ₪ בחודש כממוצע. יש קופות שדורשות תשלום מוקדם של כמה חודשים ביחד. חולים עם קשיים תקציבים לקיום, נאלצים לוותר על הטיפול , ובכך מרעים מאוד את מצב בריאותם. לעתים מצליח חולה לגייס את הסכום למימון טיפול אחד למשך שנה , ועם אינו יכול להרשות לעצמו לממן את הטיפול, אין תקווה להחלים.
כיום מספר חברים בעמותה נמצאים במצב כספי שלא מאפשר את קבלת הטיפול הרפואי.

העמותה הקימה את קרן הנזקקים על מנת לעזור לחולים שאינם יכולים לעמוד בהוצאה הכספית במשך כל תקופת הטיפול.
קבלת כספים מהקרו מותנית בהתאמת מצב הכספי של הפונה לקריטריונים הנוקשים שאושרו בעמותה.כל פונה חייב להמציא לנו אישורים מגורמים שונים שמאשרים את מצב הכלכלי של הפונה. ב- 2009, שישה חברים קיבלו עזרה לקבלת טיפול ושני חברים ביצעו בדיקות מעבדה שאינם בסל שירותי הבריאות.חולים רבים אחרים פנו לעזרה אך לצערנו לא נמצא תקציב נוסף לעזרה.

העמותה בשם אותם חולים/ות שיקבלו טיפול בזכותך מודה לך
הנהלת עמותת חץ