יש למלא את הפרטים בטופס וללחוץ על כפתור שלח.

הפרטים ישלחו אל:hetzinfo@gmail.com
עמותת חץ –ארגון ישראלי לבריאות הכבד (ע"ר)
המרכז למחלות כבד – המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל-השומר מיקוד 5265601

כל הנתונים/פרטים שיימסרו באמצעות טופס זה לעמותת חץ יישמרו בסודיות מובטחת ולא יועברו לידיעת כל גוף נוסף ללא ידיעתו והסכמתו של מוסר/ת המידע.

 

  שם מלא:

  כתובת:

  ת.ז.:

  ישוב:

  מיקוד:

  טלפון / נייד:

  דוא"ל:

  מקצוע:

  סוג מחלת כבד:
  CBכבד שומניPBC-PSC

  מחלות אחרות(יש לציין):

  קופ"ח:

  רופא מטפל:

  סוג הטיפול:

  הגדרת מצב רפואי עכשווי: