הסכמת החולה לטיפול רפואי לאור חוק זכויות החולה התשנ"ו 1996
http://www.health.gov.il/download/forms/a1222_mk20_96.pdf

הנחיות לשישמוש בייפוי כוח לפי חוק זכויות החולה
http://www.health.gov.il/download/forms/a1307_mk06_03.pdf

האגודה לזכויות החולה :מסייעת לחולים ובני משפחה לממש את זכויותיהם בקבלת השירות מקופות החולים, בתי החולים וגורמים רפואיים נוספים בכל
התחומים כגון:

  •  זכויות בקבלת השירות הכלול בסל הבריאות http://patients-rights.org/index.aspx?id=2147
  •  הזכות לקבל מידע רפואי מהתיק הרפואי http://patients-rights.org/index.aspx?id=2238
  •  זכויות לבחירת בית החולים http://patients-rights.org/index.aspx?id=2213 בו נקבל את הטיפול הרפואי
  •  תשלום השתתפות עצמית , החזר תשלום בגין הסעות http://patients-rights.org/index.aspx?id=2206 , וכו'
  • תשלום בגין ביקור בחדר מיון http://patients-rights.org/index.aspx?id=2214
  •  זכויות לשיקום אחרי אירוע מוחי http://patients-rights.org/index.aspx?id=2233 ו/או כל אירוע רפואי אחר http://patients-rights.org/index.aspx?id=2229
  •  זכויות בביטוח המשלים שב"ן http://patients-rights.org/index.aspx?id=2229 (מושלם, מכבי זהב, מאוחדת עדיף, לאומית שיא) http://www.patients-rights.org

זכויות חולים כרוניים
באדיבות עמותת מושתלי כבד ‎http://www.livertrans.org.il